Gruppeleiarar i Førde

Det er åtte politiske parti som er representert i Førde bystyre. Du kan ta kontakt med gruppeleiarane for å diskutere politiske saker. 

Gruppeleiarar:

Sjå ogsåKontaktinformasjon folkevalde i Førde kommune