Introduksjonsprogram for flyktningar

Klikk for stort bilete

Introduksjonsprogram for flyktningar 

Introduksjonsprogrammet vil gi deg som er flyktning ein muligheit til å lære deg norsk, få arbeidserfaring, og lære om det norske samfunnet.

> Sjå IMDI si teikning og forklaring på korleis busetting i Norge foregår


Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil 2 år. Deltakarane i introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad. Stønaden utgjer to gonger folketrygda sitt grunnbeløp. Dei som er under 25 år får 2/3 stønad. 

 

Kven har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet?

Det er tre grupper som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet:

  • Nye flyktningar som kjem til Norge mellom 18 og 55 år
  • Personar som er busette etter avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
  • Familegjenforeinte innvandrarar som ikkje har vore busette i Norge meir enn 5 år

Innvandrarar mellom 55 og 67 har rett til å delta i introduksjonsprogrammet, men har ikkje plikt til å delta. 

 

Du må delta i introduksjonsprogrammet for å få opphalds- og arbeidsløyve

Du må ha minst 600 timar med norskopplæring for å få opphalds- og arbeidsløyve i Norge. Opplæringa inneheld 550 timar norskundervisning og 50 timar opplæring om det norske samfunnet. 
 

Førde norsksenter har tilbod om norskopplæring for kommunane Førde, Jølster, Naustdal og Gaular. 

 

Kostar det noko å delta i introduksjonsprogrammet?

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring. Etter søknad kan det gjevast inntil 2400 timar norskopplæring ut over dei obligatoriske 600 timane.

Fann du det du leitte etter?