Grunnskule for vaksne

Du har rett til grunnskule for vaksne dersom du er over 16 år, har lovleg opphald i landet, og har behov for grunnskuleopplæring. I Førde kommune er det Førde norsksenter som tilbyr grunnskuleopplæring for vaksne. 

I grunnskulegruppa kan du få undervisning i faga:

 • norsk
 • matematikk
 • engelsk
 • samfunnsfag
 • naturfag
   

Pris

Grunnskuleopplæringa er gratis. 


Søknadsskjema

Her kan du søke om grunnskule for vaksne >

 

Om grunnskuleopplæringa

 • Du kan sjølv bestemme kor mange fag du vil ta, og kunnskapane og ferdigheitene dine i faga bestemmer kor lang opplæringstid du treng. Som elev får du terminkarakter i faga, og du kan ta eksamen etter eitt, to eller tre år.
 • Fleirspråklege søkarar må ha gyldig opphaldsløyve og ha gjennomført den første norskopplæringa for å få plass.
 • Undervisninga i grunnskulegruppa er på dagtid, klokka 09.00 til 14.30,  måndag til fredag.
 • Opplæringa gjeld vanlegvis dei faga du treng for å få vitnemål for fullført grunnskule for vaksne. Opplæringa skal tilpassast ditt behov. Det gjeld både omfang og lengde for undervisninga. Vaksne skal ikkje plasserast i ordinære klassar saman med barn og unge.

 

Sjå også