Førde Tomteselskap

Kontaktinformasjon Førde Tomteselskap AS


Leiar Gisle Stafsnes

  • Telefon: 916 13 487/ 57 02 12 10
  • E-post: gisle.stafsnes@forde.kommune.no
  • Besøksadresse: Førde rådhus, Hafstadvegen 42
  • Postadresse: Førde Tomteselskap, postboks 392, 6802 Førde

Bente Grønsberg Aase

Ledige tomter

Førde Tomteselskap har for tida ledige einebustadtomter i Brendeholten i Slåttebakkane. Det nye feltet ligg mellom den eldre delen av Brendeholten og Hjortefaret. Byggetrinn 1 er no ferdig med utbygd veg, vatn, avløp, straum og fiber til kvar enkelt tomt.