Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 23.02.2015

Planutvalet i Førde har i møte 12.2.2015 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Publisert 18.02.2015

mellom Førde kommune og Magne Sturle Hafstad, Svein Erik Hafstad, Naustet eigedom AS og O. Drage AS.

Publisert 13.02.2015

Tilskot 2015
Grunneigarar, grunneigarsamanslutningar og lag/ organisasjonar kan søkje om tilskot.

Søknadsfrist er 15 mars 2015

Utlysingsannonse med meir innformasjon

 

Publisert 13.02.2015

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt for 2015

Publisert 06.02.2015

Planutvalet i Førde har i møte 21.1.2015 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

 
 
padlock