Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 24.04.2015
Villrein

 

 

Villreinnemnda i Sogn og Fjordane har gjort vedtak om fellingsløyve i 5 villreinområde i fylket.

Publisert 09.04.2015

Planen legg til rette for å etablere bilforretning med tilhøyrande verkstad, lager og kontor sør for E39 på Hafstad, gbnr. 61/325, delar av 61/41 og 90.

 

Publisert 09.04.2015
Breibandillustrasjon

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere to søknader; ein for Holsen og ein for Haukedalen. 

Publisert 23.03.2015

Planutvalet har i møte 19. mars 2015 vedteke å legge planprogram for Kulturminneplan 2015 - 2026 ut til offentleg ettersyn. Meknadsfrist er 1. mai 2015.

Snarvegar

 
 
padlock