Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 23.03.2015

Planutvalet har i møte 19. mars 2015 vedteke å legge planprogram for Kulturminneplan 2015 - 2026 ut til offentleg ettersyn. Meknadsfrist er 1. mai 2015.

Publisert 23.02.2015

Planutvalet i Førde har i møte 12.2.2015 vedteke å legge planframlegget ut til offentleg ettersyn i samsvar med PBL § 12-10.

Snarvegar

 
 
padlock