Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 18.05.2015

Bystyret i Førde kommune har i samsvar med pbl § 12-12 vedteke Detaljregulering for Nedre Bøbakkane i sak 015/15 den 30.3.2015.

Publisert 08.05.2015
Førde Helsetun

Planutvalet har i møte 23. april 2015 vedteke å legge forslag til Helse- og omsorgsplan 2015 - 2026 ut på høyring.

Merknadsfrist er 4. juni 2015. 

Publisert 05.05.2015

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla start av detaljregulering for Hafstadvegen 39, 41 og 43, gnr. 61 bnr. 63, 64 og 67.

 

Publisert 29.04.2015
Breibandillustrasjon

Førde kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Kommunen vil i år levere to søknader; ein for Holsen og ein for Haukedalen. 

Publisert 24.04.2015
Villrein

 

 

Villreinnemnda i Sogn og Fjordane har gjort vedtak om fellingsløyve i 5 villreinområde i fylket.

Snarvegar

 
 
padlock