Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 02.02.2016

Framlegg til ny detaljregulering  legg til rette for å etablere konsentrert småhusbusetnad (6 bueiningar i to etasjar) i Angedalsvegen 49, gbnr 21/149, 22/17. Framlegget omfattar også Angedalsvegen 47, gbnr 22/19 som frittliggande småhus.

Publisert 02.02.2016

Bystyret har fastsett planprogram for områdereglering Indre Øyrane i møte den 28.01.16. Planprogrammet skal m.a. gjere greie for reguleringsarbeidet, og kva tema og problemstillingar som vert sett på som viktige å greie ut i høve miljø og samfunn.

 

Publisert 26.01.2016

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt for 2016

Publisert 19.01.2016
Førdepakken, prioriterte tiltak

Førde kommune i samarbeid med Statens vegvesen melder oppstart med detaljreguleringsplan for mange av tiltaka i Førdepakken.

Publisert 13.01.2016

 

Flataker Landskap/Arki AS varslar om oppstart av detaljregulering for Toene - Førsbakken på vegne av Førde kommune. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for opprusting av Husmorhuset Barnehage, fastsetje rammer for skule og barnehage, og sikre gode parkeringsløysingar for alle føremåla i planen.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendast skriftleg innan 15.2.2016 til:

Flataker Landskap, Postboks 5109, 6021 Ålesund, e-post: flataker.landskap@online.no

Publisert 05.01.2016

Formål med planarbeidet er å legge til rette for å etablere 5 bueiningar på eitt plan på gbnr 58/39 på Sunde.

 

Publisert 17.11.2015

Bakgrunn

Sivilforsvaret har behov for eit større lager for lagring av sitt materiell i Førde kommune. Kommunen(e) er ansvarleg for å stille lager til disposisjon i samsvar med Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

 

Publisert 14.07.2015

Her finn du oversikt med link til oppdaterte plandokument etter vedtak.

Kommuneplanen er stadfesta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.12.2015.

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering