Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Publisert 27.05.2016

Bystyret vedtok reguleringsplanen i møte den 26.5.16.

 

Publisert 24.05.2016
Sykkel og bil

 

Førde kommune sin temaplan for trafikktryggleik (PDF, 497 kB) skal rullerast for perioden 2017 - 2018. Innspel til planen må være motteke innan 10. juni 2016.

 

Innspel sendast til Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde,

eller epost: postmottak@forde.kommune.no

Publisert 23.05.2016

Det skal veljast nye domsfolk frå Førde kommune for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020.  

Formannskapet gjorde i møte 19. mai 2016, sak 032/16, framlegg om meddommarar for denne perioden. Desse vert lagt ut til offentleg ettersyn og eventuelle merknader må vere Førde kommune i hende innan torsdag 2. juni 2016.

Publisert 19.05.2016
Halbrend skule, uteplass

Planutvalet har i møte 19. mai 2016 vedteke å leggje forslag til plan for born og unge 2016 – 2026 ut på høyring. Merknadsfrist 30. juni 2016

Publisert 10.05.2016
Villrein

Sogn og Fjordane villreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2016. Nærmare informasjon om vedtaka kan sendast frå villreinnemnda på oppmoding.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd.  

Publisert 10.05.2016

Nordplan AS varslar om oppstart av detaljregulering for Falkenstein B7 - B11 for tiltakshavar Gravdal Prosjektutvikling AS.

Føremålet med reguleringa er å justere feltgrensene med tanke på å tilpasse felta for lågare og lettare bygningstruktur enn det gjeldande plan legg opp til. Fleire av felta vert planlagt med lågare høgde og redusert grad av utnytting som vil vere positivt for området sin karakter og som tiltakshavar meiner passar betre til etterspurnaden.

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan sendast skriftleg innan 3.6.2016 til:

Nordplan AS, Postboks 685, 6804 Førde, e-post: at@nordplan.no

Publisert 02.05.2016

Førdepakken - detaljregulering - Varsel om oppstart av planarbeid i Førde, Hafstad bydel

Ny fv. Hafstad bydel - bru over til Angedalsvegen.

Førdepakken ved Statens vegvesen i samarbeid med Førde kommune melder oppstart av detaljregulering for endring/mogeleg endring av fleire reguleringsplanar i området. Ny regulering vil gjelde for bygging av ny veg frå Angedalsvegen (fv. 481)ved Førdehuset til Hafstadvegen ved rundkjøring på Hafstad (E39), inkl. ny bru over Jølstra.

Publisert 02.02.2016

Bystyret har fastsett planprogram for områdereglering Indre Øyrane i møte den 28.01.16. Planprogrammet skal m.a. gjere greie for reguleringsarbeidet, og kva tema og problemstillingar som vert sett på som viktige å greie ut i høve miljø og samfunn.

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering