Skule og utdanning

Førde kommune har 9 grunnskular med for tida om lag 1760 elevar.

 

Snarvegar: Grunnskulane i Førde - SFO Førde kulturskule -  Skuleruta 2013/2014 - Førde Norsksenter

Førde barneskuleFørde barneskule Oskar Andersen

Den enkelte skule sender ut informasjon til deg som føresett når barnet skal byrje på skulen.

 

Om du til dømes har flytta eller av andre grunnar ikkje har fått tilsendt brev, ta kontakt med skulen.

 

Du søkjer elektronisk om SFO - tilbod

 

I Førde er det tre vidaregåande skular og ein folkehøgskule:

 

I tillegg har Førde tilbod om høgare utdanning:

 

Meir informasjon om skule og udanning:

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 30.08.2013
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Lokale søknadskjema og retningslinjer (1)
Eksterne lenker
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no