Helse

Bestille legetime

 

 

Snarvegar: Omsorgstenester - Legevakt - Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester

 Meir informasjon:

 • Folkehelse
  Folkehelse omhandlar faktorar som påverkar helsa di, som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.
 • Helsetjenester
  Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetenester som mellom anna helsestasjon, legeteneste, tannhelseteneste og fysioterapi.
 • Pasientrettar
  Som pasient har du ulike rettar og høve til å klage.
 • Psykisk helse
  Kommunen har mellom anna tilbod innan psykisk helsevern og PPT.
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 29.01.2014
Tilbake
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no