Bustad og eigedom

Tenester i Førde kommune under bustad og eigedom finn du opplista i høgre kant under teneste.


Snarvegar:  Bygging - Ledige tomter - Eigedom - Prisliste 


Tema innan bustad og eigedom:

 • Bygging
  Skal du byggje garasje eller utvide huset ditt? Under bygging finn du svar på korleis du går fram og kva reglar som gjeld.


 • Eigedom
  Kommunale tenester knytt til eigedom er mellom anna adressetildeling, deling av grunneigedom, eigedomsskatt, renovasjon, tilknytning til vatn- og kloakk.  
 • Tekniske tenester
  Stikkord her er renovasjon, tilkopling til vatn og kloakk, heimekompostering m.m.
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 14.11.2011
Tilbake
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no