Studiefinansiering

Ein stor del av innbyggjarane i Noreg tek utdanning og det at ein kan få økonomisk støtte er med å gjere dette mogeleg. Det er Statens Lånekasse for utdanning (Lånekassen) som administrerer dei ulike stipend- og låneordningane med grunnlag i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 11.03.2009
Mo og Jølster vgs | Fotograf: Liv Judit Straume
Mo og Jølster vgs fotograf Liv Judit Straume

Hovedformene for støtte er stipend og lån.

Det vert gjeve støtte til:

  • Utdanningstilbod i Noreg som er godkjent etter ei utdanningslov.
  • Utdanningstilbod i Norden som er offentleg godkjent i studielandet og som kjem inn under landet sine støtteordningar.
  • Utdanning i utlandet på eigne vilkår.

 

Legathåndboka er ein alternativ stad å finne aktuelle stipend og legat du kan søkje på. Den finst i bokhandelen, på bibliotek og du kan søkje via ulike nettsider.

 
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no