Viltforvaltning

Kommunen har ma. forvaltningsoppgåver etter viltlova og forskrifter knytt til denne. Vi gjer råd og veiledning  i saker knytt til vilt og forvaltning av vilt.  Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr.

Kolle - Klikk for stort bilete

Døme på oppgåver i viltforvaltninga:

 • Forvaltnig etter gjeldande lover og forskrifter
 • Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)
 • Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.
 • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
 • Registrering annalyse av sett hjort- skjema
 • Godkjenning av vald
 • Godkjenning av driftsplanar
 • Forvaltning av kommunen sitt viltfond.

 

 

Hjorteviltregisteret er ein nyttig reiskap for deg. Her legg kommunen inn innformasjon om alle valda: Fellingstillatelser/ fellingigsresultat, sett-hjort og slaktevekter. Her vil du og finne tilgang til "sett og skutt" som er ei elektronisk løysing du sjølv kan bruke til å registrere sett-hjort og slaktevekt.

I Hjorteviltregisteret finn de  og oversikt og innformasjon om fallvilt (trafikk påkøyrsler).

 

Det er elles ein rekke nettstadar som er gjev god innformasjon om vilt, jakt og forvaltning:

Norsk hjortesenter

Miljødirektoratet

Hjorteviltportalen 

Publisert av Oddbjørn Sellevoll. Sist endra 20.02.2015 av Oddbjørn Sellevoll
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Oddbjørn Sellevoll
Rådgjevar
 • Tlf: 57 61 27 23
 • Mob: 90 53 35 09
 • E-post:  
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering