Pensjon

På nettsidene til NAV finn du informasjon om ulike pensjonsordningar.   

Din pensjon er ei netteneste som gjev deg tilgang til eigne data om alderspensjon i folketrygda. Her kan du planlegge din eigen pensjon. Pensjonskalkulatoren føretar ein førebels utrekning ut frå dagens regelverk.

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 16.02.2009
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no