Energi

Dersom du planlegg nye private oppvarmingsløysingar, bør du undersøkje om dei kjem inn under tilskotsordninga i Enova.

 

Det statlege føretaket Enova er etablert for å fremje ein miljøvenleg omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.   

Fotograf: Oskar Andersen
Anga fossen fotograf Oskar Andersen

Følgjande energitiltak er med i tilskotsordninga: 

 

  • Pelletskamin
  • Pelletskjele
  • Sentralt styringssystem for elektriske og/eller vannbårne varmeløsninger
  • Væske/vann varmepumpe 
  • Luft/vann varmepumpe 

 

Skiftar du eldstad i bustaden din skal dette innrapporterast til kommunen.

 

Sunnfjord Energi ligg i Førde, og selskapet er eigd av kommunane i Sunnfjord og Ytre Sogn og av BKK. Konsernet driv innan produksjon og omsetnad av fornybar energi, utbygging og drift av om lag 2600 km linjenett, småkraftverk, breiband, fiber, alarm, varmepumpe og anna entreprenørverksemd.

 
Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 04.03.2010
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Teneste (1)
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no