Kjøp og sal

Førde Tomteselskap AS er eit sjølvstendig føretak i Førde kommune som har som føremål å drive med kjøp og sal av eigen fast eigedom.

Farsund bru | Fotograf: Liv Judit Straume
Farsund bru fotograf Liv Judit Straume

Ynskjer du å kjøpe tomter som er tilrettelagt av Førde Tomteselskap, kan du ta kontakt med Magne Søgnen på tlf. 57722090

 

Førde kommune fører ei Tomtesøkjarliste som er ei rein ansiennitetsliste ved kjøp av tomter gjennom Førde Tomteselskap.

 

Informasjon om tinglysing og dokmentavgift ved kjøp og sal av eigedom finn du hos Tinglysingen

 

Snarvegar til skjema:

 

 
Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 12.10.2010
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Teneste (1)
Hovudside (1)
Artikkel med kontaktperson (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no