Byggesak

ByggSøk

Send elektronisk byggesøknad til Førde kommune via ByggSøk. Du vert rettleia gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekstar undervegs i utfyllinga. 

 

Byggeblankettar

Du finn byggeblankettar for nedlasting på Direktoratet for byggkvalitet sin nettstad.  

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 01.07.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Sakshandsamar på byggesaker
Telefon :
57 61 27 29
Tittel :
Ingeniør
Bunnhjørne
kontaktperson

Sakshandsamar på byggesak

Telefon :
57 61 28 19
Tittel :
Ingeniør
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no