Jegerprøva

Alle nye jegerar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst. Kommunen organiserer eksamen, og syt for at dei som har greidd prøva vert registrerte i Jegerregisteret.

HaukedalsvatnetHaukedalsvatnet Liv Judit Straume

Har du spørsmål knytta til jegerprøva, kan du ta kontakt med kommunen eller Førde Jakt og fiskelag.

 

Eksamen, etter endt jegerprøvekurs vert gjennomført elektronisk. Informasjon om eksamen og eksempelprøve finn ein på jegerprøveeksamen.no

Publisert av Oddbjørn Sellevoll. Sist endra 03.02.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Viltforvaltning, skogbruk, delingssaker
Telefon :
57 61 27 23
Mobil :
90 53 35 09
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne
Teneste (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no