Helsetilbodet i Førde

Førde kommune har som målsetting å ha gode helsetenester til innbyggjarane. Tenestetilbodet er retta mot både barn og vaksne og dekker mange ulike område.

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 12.11.2010
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Kommunalsjefen har hovudansvaret for helse- og sosial tilbodet i kommunen
Telefon :
57 61 27 02
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no