Fastlege

Fastlegeordninga gjev alle innbyggjarar i Noreg rett til å ha ein allmennpraktiserande lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggjarar på eiga liste. 

Bestilling av legetime

Bestilling av time hjå fastlegen din kan du gjere via

 
 

 

Akutt hjelp

  • Ring 57 72 21 51 (dagtid)
  • Ring 57 83 01 13 (kveld og helg)

 

 

Førde kommune er med i den interkommunale legevaktordninga

SYS IKL

 

Førde legesenter

Alle kommunelegane i Førde kommune er samla på Førde legesenter som ligg i 2. etasje i Røde Korsbygget, Langebruvegen 28:

 

Kart
Langebruvegen 28

 

 

 

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege sjølv, meir informasjon og korleis du går fram finn du på nettstaden til HELFO

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 31.03.2014
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no