Heimehjelp

Heimehjelp er eit tilbod til deg som grunna sjukdom og nedsett helse treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål. Målet er at du skal vere i stand til å bu heime. 

Kva kan eg få hjelp til?

 • Alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk; golvvask, støvsuging og vask av bad/WC.
 • Hjelp til vask av kle i vaskemaskin – normalt kvar 14. dag.
 • Skift av sengekle.
 • Behov for hjelp til reingjering vert utmålt etter fagleg vurdering, med eit minimum på 1 time kvar 4.veke.
 • Hjelp til å handle inn naudsynte hushaldsvarer ved bruk av konto på butikk. Handling vert utført etter liste frå tenestemottakar. Handling vert som hovudregel utført ein gong pr veke.

Korleis søke?

 • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt  (PDF, 18 kB)og levere den med søknaden.
 • Tildelingskontoret handsamar søknaden og du vil bli kontakta slik at det kan bli gjort ein kartlegging saman med deg av dine behov for hjelp.

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søke om heimehjelp:

Gå til søknadsskjema> (PDF, 74 kB)

 

Søknaden sendast til 

Førde kommune v/Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

 

Kva kostar det?

 • Det er eigenandel på heimehjelp. Dette er regulert etter inntekt i husstaden.
 • Eigenandelen er fastsatt for 2016 av Bystyret
Prisliste heimehjelp
Grunnbeløp* Timepris Makspris pr månad
under 2 G    kr 190,-**
2-3 G kr 150,- kr 1850,-
3-4 G kr 230,- kr 2520,-
4-5 G kr 240,- kr 2800,-
Over 5 G kr 250,- kr 3000,-
 

Grunnbeløp i folketrygda  ** maks månadspris, årstak 2280,-


Oppgåver som heimehjelp ikkje inkluderer

 • Stryking av klede
 • Reingjering av område over "skulderhøgd" eller av rom som ikkje er i bruk
 • Opplæring til hushald
 • Hagearbeid
 • Nedvask
 • Baking
 • Rydding og vasking etter friske pårørande eller besøkjande
 • Hjelp til kjæledyrhald
 • Flytting av bossdunkar i fellesareal
 • Frakting av boss til bossfylling
 • Gjere i stand til høgtider
 • Flytting av møblar


Praktisk informasjon om tenesta 

 

Handsaming i kommunen

 • Kommunen skal innhente dei opplysningar som er nødvendige for å avgjere saka. Normalt vil vi kome på heimebesøk. Deretter vert det gjort eit vedtak.
 • Vi handsamar saka så raskt som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. 
 • Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du mottok brevet. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje. 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Fagleiar Tildelingskontoret Gry Aase Alnes: 57612787/95951766
 • Sentralbord heimetenesta: 57 72 21 20
Publisert av Tildelingskontoret. Sist endra 04.01.2016 av Marit Kleiven
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Fagleiar Tildelingskontoret
 • Tlf: 57 61 27 87
 • Mob: 95 95 17 66
 • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering