Legevakt

Kommunen skal sørgje for naudsynt helsehjelp til alle som bur og oppheld seg i kommunen 24 timar i døgnet.

 

 

 

Ring legevakta ved akutt sjukdom
  • Naudnummer 113 skal nyttast ved akutt alvorleg sjukdom eller skade.

 

 

Akutt hjelp (legevakt):

  • Ring 57 72 21 51 (dagtid)
  • Ring 57 83 01 13 (kveld og helg)

 

 

Førde kommune er med i eit interkommunalt legevaktsamarbeid

mellom 9 kommunar.

 

Legevaktsentralen er lokalisert ved akuttmottaket på Førde sentralsjukehus,

sjå kart.

 

Om legebesøket kan vente

Bestilling av legetime hjå fastlegen din gjer du på tlf. nr. 57 72 21 50 mellom kl 08.00 - 15.30.

 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 01.07.2011
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no