Reduksjon eller fritak for skatt

Som hovedregel skal ein betale skatt. I visse høve kan du søkje om å få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

Det fins eige skjema for søknad om reduksjon eller fritak for skatt. Skjemaet kan du få på Servicetorget eller ved å ta kontakt med skatteavdelinga i kommunen.

 

Kontaktinformasjon skatteoppkrevjaren i Førde kommune 

Telefonnummer: 57 72 20 00

E-post: postmottak@forde.kommune.no

 

 

Les meir

Publisert av Evert Are Havn. Sist endra 25.11.2010
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Konsulent
Telefon :
57 61 26 98
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Skjema (1)
Hovudside (1)
Nasjonal Tenestekatalog (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no