Reduksjon eller fritak for skatt

Som hovedregel skal ein betale skatt. I visse høve kan du søkje om å få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

Ta kontakt med skatteoppkrevjaren i Førde kommune. 

Kontaktinformasjon skatteoppkrevjaren

Telefonnummer: 57 72 20 00

E-post: postmottak@forde.kommune.no

Publisert av Evert Are Havn. Sist endra 09.02.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Førstekonsulent
  • Tlf: 57 61 26 98
  • Mob:
  • E-post:  
Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering