Vaksenopplæring - lokale til studietiltak

Tenesta omfattar gratis lokale til studietiltak innan vaksenopplæring som får statstilskot og er godkjent av den sentrale studieorganisasjonen det tilhøyrer.

 

Bruk av lokale må vere godkjent før tiltaket vert sett i gang.

Førdehuset - Klikk for stort bilete

Organisasjonen må fylle ut søknadsskjema (PDF, 74 kB) og få godkjenning før studietiltaket (opplæringa / kurset) vert sett i gang.

 

Studietiltaket må vere godkjent av sentral studieorganisasjon og får statstilskot, dette skal dokumenterast.

 

Leiar for kultureininga skal tildele lokale til studietiltaket før kurset vert sett i gang.

 

Bruk av andre lokale enn tildelt lokale, til dømes private lokale og leigevilkår og pris skal godkjennast av tenesteleiar for kultur, som har fullmakt til å ta avgjerd i slike saker.

 

Sakshandsamingstid: 3 veker

Organisasjonen må fylle ut søknadsskjema og få godkjenning før studietiltaket (opplæringa / kurset) vert sett i gang.

 

Studietiltaket må vere godkjent av sentral studieorganisasjon og får statstilskot, dette skal dokumenterast.

 

Leiar for kultureininga skal tildele lokale til studietiltaket før kurset vert sett i gang.

 

Bruk av andre lokale enn tildelt lokale, til dømes private lokale og leigevilkår og pris skal godkjennast av tenesteleiar for kultur, som har fullmakt til å ta avgjerd i slike saker.

 

Sakshandsamingstid: 3 veker

Publisert av Liv Judit Straume. Sist endra 04.11.2014 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?
Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering