Kulturskulen

Førde kulturskule held til i Gamlebanken i Kyrkjevegen 9.  Førde kommune eig og driv kulturskulen.  Vi gjev tilbod innan musikk, teater og visuelle kunstfag.

Førde kulturskuleFørde kulturskule Oskar Andersen Kulturskulen si målsetjing er kulturskule for alle, tilpassa den enkelte elev sine føresetnader og ynskjer.

 

Kvar veke får over 650 elevar undervisning av 20 lærarar i ulike fag. 250 av desse er ulike grunnskuleprosjekt.

 

 

På våren er det opptak til eit nytt skuleår. Du finn oppdatert informasjon på www.fordekulturskule.no

Publisert av Trude Skarvatun. Sist endra 05.02.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Telefon :
57 72 20 94
Tittel :
Rektor Førde kulturskule
Bunnhjørne
Teneste (1)
Eksterne lenker
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no