Renovasjon

Alle eigedommar i Førde kommune er omfatta av tvungen renovasjonsordning, og må betale gebyr for denne tenesta. Avfallet frå hushaldninga vert henta ein gong pr. veke for restavfall og kvar 4. veke for papiravfall.

Bosspann - papirbossBosspann - papirboss Oskar Andersen

Renovasjonskalendaren frå SUM vert sendt til alle husstandar. Servicetorget har også kalendaren til utdeling.

 

Glas kan leverast til glasigloar som er sett ut ved Festplassen, Rørvikfloten handel og ved Bunnpris på Bruland. Anna avfall kan leverast på avfallsplassen på Einestølen.

 

Opningstider på avfallsplassen

 

Utlevering av dunkar

Servicetorget tlf. 57 72 20 00 organiserer ut - og innlevering av avfallsdunkar. Ved innflytting i nytt hus bestiller du sjølv bossdunkar når bustaden har fått ferdigattest. 

 

Renovasjonsgebyr
Gebyr 2014 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Storleik på behaldar140 liter240 liter600 liter
Restavfall174429838215
Papiravfall202345950
Samla194633289165

Publisert av Marit Solheim. Sist endra 03.02.2014
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no