Avfallshandtering

Er du eigar av privat bustad i Førde kommune er du automatisk med i renovasjonsordninga til kommunen.  Avfallet frå hushaldninga vert henta ein gong per veke for restavfall og kvar 4. veke for papiravfall.

 

Last ned renovasjonskalendaren > (PDF, 16 MB)

Ny boss-app

Sunnfjord Miljøverk har utvikla ein app til iOS, Android og Windows phone som kan hjelpe deg med å huske tømmedag.

Utlevering av bossdunkar

Skal du flytte inn i ny bustad og treng bossdunkar, kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00. Du må ha fått ferdigattest på bustaden din før du bestiller bossdunkar.

Bytte bossdunkar

Har du for liten bossdunk og ynskjer å bytte til ein større, kan du ta kontakt med
Servicetorget på tlf. 57 72 20 00.

Nye bossdunkar blir køyrt ut kvar måndag, og det einaste du treng å gjere er å reingjere bossdunken din og sette den synleg ved huset ditt.

Heimekompostering

Opp til 30% av hushaldningsavfallet (i vekt) er organisk avfall frå kjøkken og hage. Ved kompostering vert matrestar og grønt frå hagen brote ned og omdanna til god kompostjord. Med heimekompostering kan du redusere avfallsmengda med 50 - 100 kg pr person pr år.

Komposteringsbingen skal godkjennast av kommunen. Bingen bør være prefabrikert, men plassbygd binge kan óg verta godkjent. Send søknad, og få reduksjon i renovasjonsavgifta.

Returpunkt

Har du glas og hermetikkboksar til gjennvinning finn du igloar på Festplassen, Rørvikfloten handel og ved Bunnpris Bruland. 

Renovasjonsgebyr

Renovasjonsgebyr Gebyr 2015 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Type bossdunk140 liter240 liter600 liter
Restavfall174429838215
Papiravfall202345950
Samla194633289165

Levering av større mengder avfall

Om du har større mengder avfall som til dømes hageavfall, møblar, interiør, bygge- og riveavfall kan du levere dette til Sunnfjord Miljøverk sin gjenvinningsstasjon - Einestølen/Hesjedalen. Levering på gjenvinningsstasjonen er gratis for abonnentar. 

Opningstider Einestølen/Hesjedalen
Opningstider Einestølen/Hesjedalen
VekedagOpent
Måndag09:30 til 17:00
Tysdag10:00 til 18:00
Onsdag08:30 til 16:00
Torsdag08:00 til 15:00
Fredag07:30 til 15:00
Onsdag før skjærtorsdag: 08:30 til 12:00
Julafta og nyttårsafta stengt

> Sjå eigen informasjon om farleg avfall

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 23.11.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  
Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering