Bosshenting

Er du eigar av privat bustad i Førde kommune er du automatisk med i renovasjonsordninga til kommunen.  Avfallet frå hushaldninga vert henta ein gong pr. veke for restavfall og kvar 4. veke for papiravfall.

 

Last ned renovasjonskalendaren > (PDF, 424 kB)

Ny boss-app

Sunnfjord Miljøverk har utvikla ein app til iOS, Android og Windows phone som kan hjelpe deg med å huske tømmedag.

 

Utlevering av bossdunkar

Skal du flytte inn i ny bustad og treng bossdunkar, kan du ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00. Du må ha fått ferdigattest på bustaden din før du bestiller bossdunkar.

 

Bytte bossdunkar

Har du for liten bossdunk og ynskjer å bytte til ein større, kan du ta kontakt med
Servicetorget på tlf. 57 72 20 00.

Nye bossdunkar blir køyrt ut kvar måndag, og det einaste du treng å gjere er å reingjere bossdunken din og sette den synleg ved huset ditt.

 

Heimekompostering

Opp til 30% av hushaldningsavfallet (i vekt) er organisk avfall frå kjøkken og hage. Ved kompostering vert matrestar og grønt frå hagen brote ned og omdanna til god kompostjord. Med heimekompostering kan du redusere avfallsmengda med 50 - 100 kg pr person pr år.

Komposteringsbingen skal godkjennast av kommunen. Bingen bør være prefabrikert, men plassbygd binge kan óg verta godkjent. Send søknad, og få reduksjon i renovasjonsavgifta.

 

Returpunkt

Har du glas og hermetikkboksar til gjennvinning finn du igloar på Festplassen, Rørvikfloten handel og ved Bunnpris Bruland. 

 

Renovasjonskalendaren frå SUM vert sendt til alle husstandar. Servicetorget har også kalendaren til utdeling.

 

Opningstider på avfallsplassen

Renovasjonsgebyr
Gebyr 2015 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Storleik på behaldar140 liter240 liter600 liter
Restavfall174429838215
Papiravfall202345950
Samla194633289165
Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 17.02.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  
Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
padlock