Betalingsutsetting på tilsendt faktura

Dersom du av ulike grunnar ikkje klarer å betale tilsendt faktura innan fristen, må du ta kontakt med kommunen slik at ny dato for betaling kan avtalast.

Det er viktig at du tek kontakt før fakturaen forfell til betaling, slik at rekneskapseininga ikkje oversender kravet til inkasso. Då vil ytterlegare kostnadar kome i tillegg.

 

Ta kontakt på telefon, 57 72 20 00,

pr. e-post: postmottak@forde.kommune.no

 

eller ved oppmøte i servicetorget.

Publisert av Haldis Daleng Strømmen. Sist endra 15.08.2011
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no