Kino Førde

Kino Førde tilbyr innbyggjarane eit variert kinotilbod for alle aldersgrupper i to kinosalar; storsalen (463 stolar) og lisjesalen (70 stolar) i Førdehuset.

Kinodagar

Det er fast filmframsyningar kvar tysdag, onsdag, torsdag, fredag, laurdag og sundag.

Seniorfilm

Ein gong i månaden vert det vist seniorfilm i samarbeid med senioruniversitetet. Framsyningane er opne for alle.

Aldersgrenser på kino

Det at ein film har fått aldersgrense 7 år, treng ikkje bety at det er ein barnefilm, men at filmen ikkje er skadeleg for dei yngste. Vi brukar gjerne skrive (7 år) Ungdom /Vaksne for å gje eit hint om kven filmen passar for.

 

TA:  Tillete for alle.

7 år: Tilgjenge for personar frå fylte sju år åleine, og for personar frå fylte fire år i fylgje med føresette.

11 år: Tilgjenge for personar frå fylte elleve år åleine, og for personar frå fylte åtte år i fylgje med føresette.

15 år: Tilgjenge for personar frå fylte femten år åleine, og for personar frå fylte tolv år i fylgje med føresette.

18 år: Tilgjenge for personar frå fylte atten år. Grensa er absolutt.

 

Kinopersonalet har plikt til å påsjå at reglane vert fylgde og rett til å krevje gyldig aldersbevis.

 

Brot av reglane kan føre til utvising frå kinoen.

 

Til Kino Førde

 

Til Førdehuset

 

Kjøp eBillett

Publisert av Torhild Vie. Ansvarleg Kultur. Sist endra 12.03.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

Kinokonsulent
  • Tlf: 57 61 27 65
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
padlock