Kino

Kino Førde tilbyr innbyggjarane eit variert kinotilbod for alle aldersgrupper i to kinosalar; storsalen (463 stolar) og lisjesalen (70 stolar).

 

Kinodagar

Det er fast filmframsyningar kvar tysdag, onsdag, torsdag, fredag og sundag. Du kan stundom sjå film på laurdagar når kinoen har Noregspremiere, storfilmar, ved arrangement eller liknande.

Førdehuset - trappa ved inngangpartiet | Fotograf: Oskar Andersen
Kino Førde er i Førdehuset fotograf Oskar Andersen

Seniorfilm

Ein gong i månaden vert det vist seniorfilm i samarbeid med senioruniversitetet. Framsyningane er opne for alle.

 

Babykino

Vi ynskjer òg å ha eit jamnt tilbod med babykino. Desse framsyningane må gå i storsalen og vert sett opp etter kva filmar som står på programmet.

Babykino er eit tilbod til deg som vaksen. Babyen du har med må vere så liten at han/ho ikkje forstår - eller følgjer med handlinga på lerretet.

 

Aldersgrenser på kino

Det at ein film har fått aldersgrense 7 år, treng ikkje bety at det er ein barnefilm, men at filmen ikkje er skadeleg for dei yngste. Vi brukar gjerne skrive (7 år) Ungdom /Vaksne for å gje eit hint om kven filmen passar for.

 

TA:  Tillete for alle.

7 år: Tilgjenge for personar frå fylte sju år åleine, og for personar frå fylte fire år i fylgje med føresette.

11 år: Tilgjenge for personar frå fylte elleve år åleine, og for personar frå fylte åtte år i fylgje med føresette.

15 år: Tilgjenge for personar frå fylte femten år åleine, og for personar frå fylte tolv år i fylgje med føresette.

18 år: Tilgjenge for personar frå fylte atten år. Grensa er absolutt.

 

Kinopersonalet har plikt til å påsjå at reglane vert fylgde og rett til å krevje gyldig aldersbevis.

 

Brot av reglane kan føre til utvising frå kinoen.

 

Til Kino Førde

 

Til Førdehuset

 

Kjøp eBillett

 
Publisert av Torhild Vie. Ansvarleg Kultur. Sist endra 24.11.2010
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Kino Førde
Telefon :
57 72 19 00
Bunnhjørne
kontaktperson
Kinoansvarleg i Førde kommune
Telefon :
57 72 19 07
Tittel :
Konsulent
Bunnhjørne
Kommunale dokument (1)
Nasjonal Tenestekatalog (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no