Fritid

Førdehuset er hjørnesteinen innan kulturlivet i Førde. I Førdehuset finn du:


Førde kulturskule

Kulturskulen held til i Gamlebanken, eit flott trehus, med adresse Kyrkjevegen 9 i Førde sentrum. Førde kulturskule gir undervisning i musikk, visuell kunst og teater. Kvar veke får rundt 400 elevar undervisning. Meir informasjon om Førde kulturskule.  

 

 

 

Lag og organisasjonar

Det er eit stort tal aktive lag og organisasjonar i Førde.

 

 

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen skal vere ein lokalt forankra møteplass, open for alle som har lyst til å delta innan frivillig verksemd.

 

 

Støttekontakt

Støttekontakt skal bidra til at mottakaren får ei meinigsfull fritid.

 

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 04.12.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no