Kulturminne, automatisk freda

Alle kulturminne eldre enn år 1537 og alle samiske kulturminne eldre enn 100 år er automatisk freda.

Publisert av Tore Gjelsvik. Sist endra 13.12.2010
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Digitalt skjema (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no