Grunnskulane i Førde

Førde kommune har 9 grunnskular med for tida om lag 1760 elevar. Førde har hatt eit målretta arbeid innan skulesektoren i lang tid og kom nesten heilt til topps i kåringa av beste skuleeigar i 2008. Berre Skien kommune var betre. I tillegg har Førdeelevane hatt eit særs godt resultat på dei nasjonale prøvane i 5. og 8. klasse.

 

Snarvegar: Skulefritidsordning  - Førde kulturskule -  Skuleruta 2013/2014

Grunnskulane i Førde kommune:

Flatene skule (1-4)

Frøysland skule (1-7)

Førde Barneskule (1-7)

Førde ungdomsskule (8-10)

Halbrend skule (5-10)

Holsen skule (1-7) + barnehage

Karstad skule (1-7) + barnehage

Slåtten skule (1-7)

Sunde skule (1-7) 

 

 

 

Skulestad/skulekrins

Ta kontakt med servicetorget, tlf. nr. 57 72 20 00 om du lurer på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

  

Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Sjå skuleruta 2013/2014 for neste skuleår.

 

 

PPT

PPT for Indre Sunnfjord dekker kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

 

 

Informasjon om skulane

Mykje sentral og lokal informasjon ligg elles på skulane sine nettsider som er lista opp i høgre kant under grunnskulane i Førde.

 

SFO

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. - 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. - 7. klasse. 

 

Føresette får informasjon om SFO-tilbodet til skulen gjennom innskriving av førsteklassingen. Du søkjer elektronisk om SFO-plass.

 

Førde kulturskule

Førde kulturskule held til i Kyrkjevegen 9. Førde kommune eig og driv kulturskulen.  Vi gjev tilbod innan musikk, teater og visuell kunst.

Publisert av Atle Holsen. Ansvarleg Helge Sæterdal. Sist endra 30.09.2013
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Kommunalsjefen har hovudansvar for skular og barnehagar i kommunen.
Telefon :
57 61 27 03
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no