Slamtømming

Det er Miljøservice AS i Stryn som utfører tømming av septiktankar i Førde kommune. Dersom du treng ekstratømming utanom oppsett tidsplan kan du ta direkte kontakt med dei på tlf. 57874666 eller på e-post miljoservice@septik24.no

Det faste gebyret for slamtømming kjem på fakturaen for kommunale avgifter. 

Dersom du bestiller ekstratømming får du ekstra faktura på den.

 

 

Forureining

Eigaren av septiktanken med reinseanlegg (spreiegrøft, dome eller tilsvarande) er ansvarleg for at anlegget fungerer som tenkt og at det ikkje fører til forureining. Eigaren må føre kontroll med anlegget og reparere det om det blir oppdaga feil og manglar.

Publisert av Marit Solheim. Sist endra 23.11.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering