Slamtømegebyr

Slamtømegebyr er eit gebyr du må betale for den tenesta kommunen utfører med å ta seg av kloakkslam frå eigedommen din.

 

Alle eigedommar som ikkje er tilknytt kommunalt avløpsnett, skal vere tilknytt slamavskiljar (septiktank) pga. at ein ikkje har høve til å sleppe kloakken frå eigedommen rett ut i naturen.

I samband med byggemelding av nybygg eller ved utskifting av slamavskiljar på eigedommen skal du sende søknad til Førde kommune om dette for godkjenning, før utskiftinga/arbeidet vert sett i gang.

Publisert av Marit Solheim. Sist endra 05.02.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no