Salsløyve alkohol

Løyve for sal av alkoholhaldig drikk gjeld vanlegvis for ein kommunestyreperiode.

I Førde kommune er det politisk vedtak om at det skal vere butikksal av øl. I kvar kommunestyreperiode vert spørsmålet om salsløyve tatt opp til ny handsaming.


Førde har eit vinmonopolutsal.


Salsløyve for denne periode gjeld fram til 30. juni 2016. Les politisk avgjerd om salsløyve 2012 - 2016.


Retningslinjer for alkoholpolitikken er nedfelt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016.


Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 14.08.2012
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Kommunalsjefen har hovudansvaret for helse- og sosial tilbodet i kommunen
Telefon :
57 61 27 02
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Hovudside (1)
Kommunale dokument (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no