Følgjekort for funksjonshemma

Følgjekort

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet.  

Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltek på. Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

 

Gå til søknaddskjema >


Gjeldande stader for følgjekort i Førde kommune

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 11.02.2015 av Torunn Rygg

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  
Tenesteeining (1)
Kommunale dokument (1)
 
 
padlock