Følgjekort for funksjonshemma

Følgjekort skal gje funksjonshemma med trong for hjelp same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet.

Følgjeperson til den funksjonshemma slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som den funksjonshemma deltek på.

 

Kommunen lagar til eit følgjekort til den personen som treng følgje.

 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 12.11.2010
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Tenesteeining (1)
Kommunale dokument (1)
Søknadsskjema (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no