Nabovarsel

 

Nabovarsel til naboar og gjennbuarar må leverast i høve fleire ulike type søknader som til dømes bygging, deling, grensejustering og dispensasjon.

 

 

To skjema som gjeld nabovarsel

 

 

Merknadsfrist 

Skjema Nabovarsel er ei kvittering til nabo om at han er varsla og når han eventuelt må kome med merknad til tiltaket. Det er 14 dagar merknadsfrist frå naboen mottek nabovarselet.

 

Gjennpart av nabovarselviser kven som er varsla i den aktuelle saka. Gjenparten skal leggast ved søknaden inn til kommunen.


 

Naboliste gjennom Infoland

Byggefirma kan tinge naboliste gjennom Infoland

 

Publisert av Tore Gjelsvik. Ansvarleg Byggesak og arealforvaltning. Sist endra 14.02.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no