Nabovarsel i byggesak

Søknadspliktige tiltak

Alle søknadspliktige byggetiltak skal nabovarslast før du sender søknaden inn til kommunen, jf plan- og bygningslova § 21-3. Normalt skal du varsle alle eigedomar som grenser til eigedomen din eller ligg rett ovafor vegen for eigedomen din (gjenbuar).

Manglar du liste over naboar som skal varslast kan du bestille dette på Servicetorget, tlf. 57 72 20 00.

Byggefirma bestiller naboliste gjennom Infoland

 

Viktig å hugse på:

 • Nabovarsel skal sendast sjølv om naboeigedomen ikkje er bebygd.
 • Dersom det er registrert fleire eigarar, skal alle varslast.
 • Sameige/seksjonar/fellesareal varslast ved styret ved for til dømes styreleiar. Er det ikke valgt styre, må alle medeigarar varslast.
   

Saksgang for nabovarsling

 1. Søkar fyller ut skjema for nabovarsel, og legg ved alle vedlegg (sjå nedafor).
 2. Det skal gis ein frist på minst 2 veker for å gi merknader.
 3. Søkar sender nabovarsel enten ved elektronisk kommunikasjon, personleg overlevering eller registrert postsending. Søkar må kunne vise ein kvittering på at nabovarselet er motteke, til dømes ved ein e-post frå naboen som stadfestar mottak av varsel. 
 4. Alle merknader skal sendast til søkar.
 5. Når minst 2 veker har gått frå nabovarsel vart sendt, kan komplett søknad sendast til kommunen, inkludert gjenpart av nabovarsel,med alle merknader og dine kommentarar til merknader.
   

Kva skal nabovarselet innehalde?

Det er viktig at naboane får god informasjon om tiltaket, slik at dei kan ta reelt stilling til kva tiltaket går ut på og kva praktiske konsekvensar det vil få for dei. Nabovarselet skal derfor innehalde dei same opplysningane som ved søknaden til kommunen, det vil seie normalt situasjonsplan, teikningar av tiltaket i 1:100 og eventuelt dispensasjon.
 

Dersom det kjem merknader til nabovarselet

Viss nokon av dei som er varsla har merknader skal kopi av merknadane leggast ved søknaden saman med ei vurdering frå søkar. Vurderinga må innehalde ei utgreiing av kva som er gjort for å imøtegå merknadane, eventuelt argument om kvifor dei ikkje er imøtegått.
 

Kor lenge gjeld eit nabovarsel?

Viss søknaden vert sendt kommunen seinare enn eitt år etter utsending av nabovarsel, skal det sendast nytt nabovarsel til alle naboar og gjenbuarar, jf byggesaksforskriften § 5-2.

 

Dette gjeld ikkje viss det er gitt varsel etter plan- og bygningslova § 12-10 tredje ledd. Denne typen varsel gjeld reguleringsplanar eller områdeplanar. Varselet skal informere om at dette kan vere den einaste gangen det blir høve til å kome med marknader i byggesaka. Føresetnaden er at byggetiltaket er detaljert avklart i reguleringsplanen. 

Publisert av Tore Gjelsvik. Ansvarleg Byggesak og arealforvaltning. Sist endra 06.07.2015 av Marit Kleiven
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

 • Tlf: 57 72 20 00
 • Mob:
 • E-post:  
Eksterne lenker

Snarvegar

 
 
Login for redigering