Natur og miljø

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til natur og miljø under teneste.

 

Snarvegar: Renovasjonskalendar - Opningstider i Hesjedalen -Jegerprøva - Motorferdsel i utmark - Viltforvaltning

 

 

Tema innan natur og miljø:

 

  • Energi
    Informasjonssider om straum og energi.

 

 

  • Naturforvaltning
    Kommunen har ansvar for mellom anna viltforvaltning, jegerprøva og motorferdsel i utmark.

 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 14.06.2010
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Digitalt skjema (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no