Individ og samfunn

I høgre kant finn du kommunale tenester knytt til individ og samfunn under teneste.


Temaet individ og samfunn er stort og omfattar mellom anna brannberedskap, politikk, religion, samfunnsplanlegging og språk.Snarvegar: Politikk og val - Samfunnsplanlegging - Tilskot til trussamfunn


Mange av lenkene du finn innan temaet individ og samfunn er eksterne lenker med  informasjon frå andre offentlege nettstadar.


Tema innan individ og samfunn:

       Informasjon om beredskap og krisehandtering.


 • Flagg og ordenar 
  Kor tid skal flagget heisast/firast og kva ordenar kan H.M. Kongen dele ut?


 • Innbyggjarrettar
  Kommunen har ansvaret for busetting av flyktningar, norskopplæring for vaksne innvandrarar og overformynderiet • Politikk og val
  Under lokaldemokrati finn du politisk møtekalendar og tidlegare ordførarar i Førde kommune. Regjeringa sin valportal har oppdatert informasjon om valordninga.


 • Religion og livssyn
  Kommunen har ansvar for tildeling av kommunalt tilskot til tru- og livssynssamfunn. • Språk
  Språkrådet har mange nyttige tips og gode råd om språk.
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 29.09.2011
Tilbake
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no