Fagutvikling og koordinering

Fagutvikling og koordinering - Klikk for stort bilete

Våre hovudoppgåver er utviklingsarbeid, saksutgreiing, rådgjeving, og koordinering av tenester. Eininga er ei av fire støtteeiningar for rådmannsnivået og einingsleiarane i kommunen.  

Vi har kompetanse innan:

 • Samfunnsplanlegging
 • Helse- og sosialfag
 • Jus
 • Økonomi
 • Oppvekst og undervisning
 • IKT

Eininga har mellom anna følgjande arbeidsoppgåver:

 • Koordinering og leiing av interkommunale samarbeidsprosjekt
 • Prosjektleiing
 • Controllerfunksjon
 • Tildelingskontor for tenester innan helse og omsorg
 • Kommuneoverlege
 • Økonomisk rådgjeving og forvalting
 • Koordinering av kommunen sitt arbeid med folkehelse og SLT (Samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak)
 • Juridisk rådgjeving og utgreiing
 • Innkjøpsavtalar for varer og tenester
 • Samordning og kvalitetssikring av pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd
 • Rådgjeving innan helse- og sosialfeltet
 • Utarbeiding av individuell plan for personar med behov for langvarige koordinerte helse- og sosialtenester
Publisert av Bjørnar Karlsen. Ansvarleg Øystein Høyvik. Sist endra 02.03.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Øystein Høyvik
Leiar
 • Tlf: 57 61 26 50
 • Mob: 936 74 106
 • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering