Skip Navigation LinksFramside > Politikk > Interkommunalt samarbeid

Fagutvikling og koordinering

Tilsette på fagutvikling og koordinering Tilsette på fagutvikling og koordinering Steffen Ben Jonstad

 

Våre hovudoppgåver er utviklingsarbeid, saksutgreiing, rådgjeving, og koordinering av tenester. Eininga er ei av fire støtteeiningar for rådmannsnivået og einingsleiarane i kommunen.  

 

Vi har kompetanse innan:

 • Samfunnsplanlegging
 • Helse- og sosialfag
 • Jus
 • Økonomi
 • Oppvekst og undervisning
 • IKT

 

Eininga har mellom anna følgjande arbeidsoppgåver:

 • Koordinering og leiing av interkommunale samarbeidsprosjekt
 • Prosjektleiing
 • Økonomisk rådgjeving og forvalting
 • Koordinering av kommunen sitt arbeid med folkehelse og SLT (Samordning av lokale kriminalitetsførebyggande tiltak)
 • Juridisk rådgjeving og utgreiing
 • Innkjøpsavtalar for varer og tenester
 • Samordning og kvalitetssikring av pedagogisk og spesialpedagogisk verksemd
 • Rådgjeving innan helse- og sosialfeltet
 • Tildeling av sjukeheimsplassar og kommunale bustader
 • Utarbeiding av individuell plan for personar med behov for langvarige koordinerte helse- og sosialtenester
Publisert av Bjørnar Karlsen. Ansvarleg Øystein Høyvik. Sist endra 06.12.2013
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF
kontaktperson
Leiar ved fagutvikling og koordinering
Telefon :
57 61 26 50
Tittel :
Leiar
Bunnhjørne

Kontaktinformasjon

Førde kommune Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : postmottak@forde.kommune.no
Telefon
: 57 72 20 00

Faks
: 57 82 38 76
Org.nr.
: NO 963923511 mva
Kontonr.
: 3700 07 00720
Kommunenr.
: 1432
Opningstid
: 0800 - 1600 (vinter) 0800 - 1530 (sommar)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no