PPT

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) er ei teneste for barn og unge som har særlege opplæringsbehov. Behova er som oftast knytte til faglege og/eller sosiale vanskar. 

Kva gjer PPT?

• pedagogisk og psykologisk utgreiing
• individuell oppfølging av barn og unge
• rågiving til foreldre
• samarbeid med barnehagar og skular
• rettleiing til tilsette i barnehage og skule
• hjelp til overgangar i opplæringsløpet
• hjelp til lærlingar i bedrift

Korleis får vi hjelp av PPT?

For å få tenesta må foreldre eller føresette ta kontakt med skulen eller barnehagen som igjen tek kontakt med PPT. 

Kontaktinformasjon PPT

  • adresse: Hafstadvegen 42, 3. etasje i Førde rådhus
  • tlf.: 57 82 93 00

Interkommunal teneste i Førde

PPT yter òg tenester til Fylkeskommunen, Jølster, Gaular , Naustdal og Bremanger kommune.

Sist endra 13.05.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

bilde av personen: Asbjørn Knapstad
Leiar
  • Tlf: 57 82 93 00
  • Mob:
  • E-post:  
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
padlock