PPT

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) er ei teneste for barn og unge som har særlege opplæringsbehov. Behova er som oftast knytte til faglege og/eller sosiale vanskar. 

Kva gjer PPT?

• pedagogisk og psykologisk utgreiing
• individuell oppfølging av barn og unge
• rågiving til foreldre/føresette
• samarbeid med barnehagar og skular
• rettleiing til tilsette i barnehage og skule
• hjelp til overgangar i opplæringsløpet
• hjelp til lærlingar/lærekandidatar i bedrift


Korleis får vi hjelp av PPT?

For å få tenesta må foreldre eller føresette ta kontakt med skulen eller barnehagen som igjen tek kontakt med PPT. 


Informasjon til føresette

Vil du ha ein kjapp innføring i kva spesialundervisning er, kva ord og uttrykk betyr og kva du kan forvente av skulen din?

Last ned ein enkel vegvisar frå Utdanningsdirektoratet


Tidleg innsats

Du finn informasjon om spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder på Utdanningsdirektoratet si nettside. 

Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om ho eller han går i barnehage eller ikkje.  


Kontaktinformasjon PPT

  • adresse: Hafstadvegen 42, 3. etasje i Førde rådhus
  • tlf.: 57 82 93 00


Interkommunal teneste i Førde

PPT yter òg tenester til Fylkeskommunen, Jølster, Gaular og Naustdal kommune.

Sist endra 24.06.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Asbjørn Knapstad
Leiar
  • Tlf: 57 82 93 00
  • Mob:
  • E-post:  
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering