PPT

PPT held til i Førde rådhus, Hafstadvegen 42, 3. etasje.

Telefon: 57 82 93 00.

 

PPT er ei teneste som skal vere tilgjengeleg for barn og unge med særlege opplæringsbehov i kommunen.

Vanskane kan være knytta opp mot faglege og/eller sosiale vanskar.
 

PPT gjer mellom anna:

• Pedagogisk og psykologisk utgreiing
• Individuell oppfølging av barn og unge
• Rågjeving til foreldre
• Samarbeid med barnehagar og skular
• Rettleiing til tilsette i barnehage og skule
• Hjelp til overgangar i opplæringsløpet
• Hjelp til lærlingar i bedrift

Kontoret yter òg tenester til Fylkeskommunen, Jølster, Gaular , Naustdal og Bremanger kommune.

Sist endra 10.02.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

bilde av personen: Asbjørn Knapstad
Leiar
  • Tlf: 57 82 93 00
  • Mob:
  • E-post:  
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
padlock