Prisliste 2018

Pengesymbol - Klikk for stort bilete

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2018. Prisen på barnehageplass, SFO-plass, årsgebyr for vatn og avløp, feiing/branntilsyn, slamtøming og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan renovasjonsgebyret har ein auke på 15 %. 

 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2018 (PDF, 983 kB).

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar 

Barnehage Betalingssatsar 2018
Tilbod Per månad Matpengar
100 % plass kr 2910 kr 300
80 % plass kr 2618 kr 240
60 % plass kr 2038 kr 180
50 % plass kr 1750 kr 150
40 % plass kr 1455 kr 120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover

 

SFO Betalingssatsar 2018
Tilbod Innhald Prisar
A-tilbod 1. og 2. klasse Før og etter skuletid + feriar i skuleåret kr 2915
A-tilbod 3. og 4. klasse Før og etter skuletid + feriar i skuleåret kr 2770
B-tilbod 20-26 timar per veke kr 2610
C-tilbod 15-20 timar per veke kr 2240
D-tilbod 10-15 timar per veke kr 1830
E-tilbod 0-10 timar per veke kr 1320
Sommartilbod Tilbod 4 veker kr 3490
Sommartilbod Ei heil veke kr 1115
Kjøp av enkeltdagar kr 280
Gebyr Gebyr for å hente for seint - per gong kr 100
Det er ingen søskenrabatt på SFO
Heimehjelp Betalingssatsar 2018
Inntekt Timesats Makspris per månad
Under 2 G kr 205
2 til 3 G kr 170 kr 1950
3 til 4 G kr 250 kr 2650
4 til 5 G kr 260 kr 2960
Over 5 G kr 270 kr 3150

 

Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2018
Arealklasse Vatn Kloakk Samla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2) kr 1339 kr 2353 kr 3692
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2) kr 2047 kr 3606 kr 5653
Arealklasse 2 B (201 -350 m2) kr 2473 kr 4355 kr 6828
Arealklasse 3 (351 - 450 m2) kr 2827 kr 4979 kr 7806
Deretter pr.100 m2 kr 1418 kr 2497 kr 3915
Pris målt forbruk pr m3 kr 14,18 kr 24,15
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november

 

Feiing og branntilsyn Gebyr 2018
Teneste Årleg gebyr
Feiing kr 330 per pipeløp
Branntilsyn bustad kr 223

 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2018
Tilkoplingsgebyr Vatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2) kr 2000 kr 2000
Arealklasse 2 A (91-200 m2) kr 4000 kr 4000
Arealklasse 2 B (201-350 m2) kr 6000 kr 6000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2) kr 8000 kr 8000
Deretter per 100 m2 kr 1000 kr 1000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %

 

Renovasjonsgebyr Gebyr 2018 (mva kjem i tillegg)
Type bossdunk 140 liter 240 liter 660 liter
Restavfall kr 1951 kr 3337 kr 9191
Papiravfall kr 232 kr 397 kr 1093
Samla kr 2183 kr 3734 kr 10284Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i Førde bystyre 14. desember 2017. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også: Årsbudsjett for 2018 (PDF, 2 MB)

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat om du har spørsmål om prisar og faktura. 

 

Du kan få utsetjing på tilsendt faktura om du har problem med betaling. Ta kontakt med Servicetorget i god tid før forfall av faktura. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar