Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no.

Publisert 08.10.2015
Lege.jpg

Førde kommunale legesenter har 13 legar og 1 turnuslege i felles gruppepraksis i nye lokale, samt 50% sjukeheimslege.

Publisert 08.10.2015
Heimetenesta i Firda, breiddebilete

Heimetenesta held til på Førde helsetun og er delt i 3 soner som yter tenester innanfor heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, matombringing og dagsenter for eldre. Eininga har totalt 70 årsverk.  

Publisert 07.10.2015
th_Stilling-ledig-bilde-web.jpg

Stillinga er 100 % fast og er ledig frå snarast. 

Publisert 07.10.2015
Spedbarnskontroll helsestasjonen

Førde kommune har ledig nyoppretta 100 % fast stilling som einingsleiar for Førde helsestasjon. 

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering