Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no.

Publisert 28.05.2015
Førde Helsetun

Heimetenesta held til på Helsetunet, Langebruvegen 34. Heimetenesta yter praktisk bistand og heimesjukepleie til brukar ut frå vedtak om tildelte tenester.

Publisert 28.05.2015
Ytre Hafstad barnehage

Slåttebakkane barnehage er ein av Førde kommune sine 12 barnehagar. Vi ligg fint til, nedst i Ekornlia, med utsikt over Førde, og vi har gode turmoglegheiter i nærområdet.  

Publisert 22.05.2015
Spedbarnskontroll helsestasjonen

Det er ledig 100% vikariat som helsesøster ved Førde helsestasjon, eining Helse og barn. Stillinga er ledig frå snarast og ut 2015, med mogleg forlenging til og med 17.06.2016.

Publisert 13.05.2015
skole-2[1].jpg

Ved Førde ungdomsskule er det ledig eit årsvikariat i ca. 20 % stilling i spansk.

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
padlock