Naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har det faglege ansvaret for forvaltning av natur i Norge. Kommunane er tillagt mynde for ulike naturforvaltningsoppgåver som forureining og kulturminner. 

MovatnetMovatnet Liv Judit Straume

Under temaet naturforvaltning finn du opplysningar om kva som er mogeleg og kva avgrensningar det er ved  å nytte naturen:

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 30.05.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no