Folkehelse

Folkehelse omhandlar faktorar som er med på å påvirke helsa di som mellom anna allergi, drikkevatn, ernæring, innemiljø, skadedyr og strålevern.  


Folkehelsearbeidet er samfunnet sin samla innsats for å påverke det som fremmer og held ved like helsa til befolkninga.

Folkehelse i Førde kommune

Førde kommune har laga partnarskapsavtale med Sogn og Fjordane Fylkeskommune om det førebyggande folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeidet skal vere tverrsektorielt, og viktige samarbeidspartar utanom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ.

Folkehelsekoordinator i Førde kommune

Doris Rutledal, e-post: doris.rutledal@forde.kommune.no
Tlf. nr.
 57 61 26 61. Arbeidsstad: Førde rådhus, Hafstadvegen 42, Fagutvikling og koordinering.

 

 

Satsingsområde for folkehelsearbeidet i Førde kommune

 • Fysisk aktivitet, kosthald og tannhelse
 • Barn og unge sitt oppvekstmiljø 
 • Rus, tobakk- og dopingmidlar
 • Trygge Eldre
 • Kultur og eldre 
 • Universell utforming
 • Levande og inkluderande lokalsamfunn
 • Psykisk helse

 

Tilskotsmidlar

Det vert lyst ut tilskotsmidlar kvart år frå fylket med kunngjering i lokalavisene. Lag og organisasjonar som vil delta i folkehelsearbeidet, og som arbeider innafor dei kriteria som gjeld for tilskotsmidlane, kan søkje om tilskot.

Søknad skal sendast til folkehelsekoordinator i kommunen.
 Det er nedsett ei folkehelsegruppe som skal velje satsingsområde, godkjenne handlings- og økonomiplan og årsmelding, og vere eit støtte- og styringsorgan i arbeidet. 

 

Førde kommune si folkehelsegruppe

Helse og barn, leiar
Helsestasjon, fagansvarleg
Arealforvaltning, arealplanlegging
Heimetenesta, arbeidsleiar
Psykiatritenesta, leiar
Kultur, leiar
Mental Helse Indre Sunnfjord, leiar
Barneskulane, rektor
Barnehagane, leiar
Den offentlege tannhelse, tannpleiar
Førde Undervisningssjukeheim, demensteamet 

I tillegg til folkehelsegruppa er det ulike arbeidsgrupper, der frivillige, brukarar, lag og organisasjonar er med. 

 

Kosthaldsrettleiing

Treng du kosthaldsrettleiing for barn og unge mellom 0-18 år - ta kontakt med helsestasjonen, skulehelsetenesta eller fastlegen. Kosthaldsrettleiing for vaksne vert gitt av fastlegen 
 

Innemiljø, smittevern, støy og stråling

Miljøretta helsevern kan gi svar på spørsmål om mellom anna innemiljø, smittevern, støy, strålevern og drikkevatn. 

Publisert av Doris Rutledal. Sist endra 17.02.2016 av Marit Kleiven
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Folkehelsekoordinator
 • Tlf: 57 61 26 61
 • Mob: 960 13 776
 • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering