Landbruk og skogbruk

Eininga byggesak og arealforvaltning tek seg av kommunen sine oppgåver  knytt til landbruk og skogbruk.

  

Det er 3 tilsette som dekker fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, og viltforvaltning. Viktige oppgåver er td tilskotsordningar og lovforvaltning  

Erdalen utsikt frå UlltangErdalen utsikt frå Ulltang Liv Judit Straume

 

Her er ei opplisting av nokre av våre tenester:

 

 

 

 

På denne sida er det også mange eksterne lenker med informasjon frå andre offentllege sider, t.d. skjema frå Statens Landbruksforvaltning.

 

 

 

Det er utarbeidd ein kommunedelplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

 

Rapport kjerneområde landbruk 2013
 

 

Sunnfjord Landbrukstenester held til i Hafstadvegen 21,

tlf. 57 72 21 45. Medlemmane i avløysarordninga er frå Førde, Naustdal, Høyanger og Hyllestad kommune.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 30.05.2013
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Fagkonsulent jord
Telefon :
57 61 27 24
Tittel :
Fagkonsulent
Bunnhjørne
kontaktperson
Viltforvaltning, skogbruk, delingssaker
Telefon :
57 61 27 23
Mobil :
90 53 35 09
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne
Tenesteeining (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no