Landbruk

Landbruk dekker fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, vilt- og anna naturforvaltning. Viktige oppgåver er td. tilskotsordningar og lovforvaltning  

Erdalen utsikt frå Ulltang

 

Her er nokre av våre tenester:

 

 

 

Du finn mykje nytting informasjon knytt til landbrukseigedom, jordbruk og skogbruk hjå 

Landbruksdirektoratet

 

 

 

Kommunedelplan for spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

 

Rapport kjerneområde landbruk 2013
 

 

Sunnfjord Landbrukstenester held til i Hafstadvegen 21,

tlf. 57 72 21 45. Medlemmane i avløysarordninga er frå Førde, Naustdal, Høyanger og Hyllestad kommune.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 06.02.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

bilde av personen: Ola Kvaal
Fagkonsulent
  • Tlf: 57 61 27 24
  • Mob:
  • E-post:  
bilde av personen: Oddbjørn  Sellevoll
Rådgjevar
  • Tlf: 57 61 27 23
  • Mob: 90 53 35 09
  • E-post:  
 
 
padlock