Næring

Førde er eit moderne handels- og servicesenter med eit variert og rikt næringsliv.

Dei store næringane er handel og hotell samt offentleg og privat tenesteyting. Førde Sentralsjukehus er den største arbeidsplassen i Førde.


Snarvegar:  Skjenkeløyve - Jegerprøva - SMIL-midlar - Sunnfjord Næringsutvikling - Reisemål SunnfjordFotograf: Oskar Andersen
fotograf Oskar Andersen

Bruk venstremeny for å gå vidare til meir informasjon innan næring.

 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 31.10.2012
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Teneste (1)
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no