Skattar og avgifter

Det offentlege sitt ansvar i høve til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgjevaravgift til det offentlege. Den statlege institusjonen Skatteetaten har ansvar for likninga di.Snarvegar:  Skatteetaten - Årsgebyr for vatn og kloakk - Prisliste - Kor tid kjem skattepengane?Tenester i Førde kommune under skatt og avgifter er opplista i høgre kant under teneste.


Meir informasjon om skattar og avgifter:

Sist endra 05.07.2012
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no