Omsorgstenester

Har du behov for omsorgstenester kan du få hjelp hos kommunen. Desse tenestene  kan vere stell, tilsyn og praktisk hjelp i heimen, men også andre daglege gjeremål. I lovverket er omsorgtenestene knytt til

Lov om kommunehelsetenesten

Førde Helsetun

Heimehjelp  og  heimesjukepleie

Førde kommune har eit mål om at eldre brukarar skal få bu heime så lenge som mogeleg ved å nytte heimehjelp og/eller heimesjukepleie.

 

Andre tenester:

 

Søknadsskjema for pleie - og omsorgstenester

Publisert av Gry Aase Alnes. Sist endra 31.03.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Artikkel med kontaktperson (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no