Avlastning og støtte

Dersom du eller andre i familie din har omsorg for eldre, funksjonshemma eller andre pleietrengande kan de søkje om ulike avlastningstilbod. Slik avlastning kan ein få både i og utanfor heime. Eit dagtilbod eller korttidsopphald på sjukeheim er døme på slike tenester.  

Førde HelsetunFørde Helsetun

Dei som har omsorg for eldre kan få følgjande tilbod:

 

 

Har du særleg tyngande omsorgsoppgåver for barn eller unge har ein følgjande behovsprøvde hjelpetiltak:

 

Andre avlastnings- og støttetilbod: 

 

Søknadsskjema for pleie -og omsorgstenester

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 31.03.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no