Kulturmidlar

 

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Førde kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar:

 

     

 

Førde kulturskule - Slåtten prosjektFørde kulturskule - Slåtten prosjekt Vasile Baghiuc

Krav til organisasjonar som søkjer

Lag og organisasjonar som søkjer må vere basert på individuelt medlemskap og vere opne for alle. 


 

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Servicetorget på nettprat eller
tlf. 57 72 20 00.

 

 

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 19.02.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Kommunalsjef
Telefon :
57 61 27 05
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Digitalt skjema (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no