Kulturmidlar

Kulturmidlar skal vere ei støtte til lag og organisasjonar som driv allment kulturarbeid i Førde kommune. Det finst to ulike tilskotsordningar:

 

     

Førde kulturskule - Slåtten prosjekt

Krav til organisasjonar som søkjer

Lag og organisasjonar som søkjer må vere basert på individuelt medlemskap og vere opne for alle. 


 

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Servicetorget på nettprat eller
tlf. 57 72 20 00.

 

Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 06.02.2015 av Kirsten Sunde

Kontakt

Kommunalsjef
  • Tlf: 57 61 27 05
  • Mob:
  • E-post:  
  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  
Hovudside (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering