Barnehagane i Førde

Vi vil tilby alle småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Det gjer vi gjennom det mangfald av kommunale og private barnehagar som er i kommunen,  til saman 16 barnehagar.

 

Samordna opptak

Førde kommune har eit samordna opptak for alle 16 barnehagane.

Du søkjer elektronisk om barnehageplass. Om du treng hjelp til å søkje/tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på tlf. nr. 57 72 20 00 eller nettprat

 

Du treng ikkje logge deg på for å søkje om barnehageplass første gongen.

 

Til elektronisk søknad om barnehageplass
 


Elektronisk utsending av svar

Tilbod om barnehageplass vil bli sendt via e-post. Du må logge deg inn for å svare på tilbodet. Om du ikkje har e-post vil tilbodet bli sendt pr. post. Vi tilrår at alle opprettar ei e-postadresse då kommunikasjonen framover vil føregå elektronisk.

Frå 12. mars 2014 vil det bli utsendt tilbod om barnehageplass elektronisk.


Ny barnehage i Førde

Frå og med 14.01.14 kan du søkje plass i den nye private barnehagen, Nærleiken barnehage, som startar opp i august 2014. Frå same tidspunkt vert Kyrkjevegen barnehage lagt ned.


Lovfesta rett til barnehageplass
Alle born som fyller 1 år seinast 31. august i søknadsåret, og som søkjer innan fristen 1. mars har lovfesta rett til barnehageplass.

Dei som får plass må vere busett i kommunen når dei tek til i barnehagen. 


Prisar 2014

 

Barnehage
Betalingssatsar 2014
Barnehage
TilbodPr. månadMatpengar (i tillegg)
100 % plass2405300
80 % plass2170240
60 % plass1680180
50 % plass1450150
40 % plass1200120
Søskenmoderasjon 30% for 1. søsken, 50% for andre søsken

 

 

Vedlegg til søknad om barnehageplass
Eventuelle vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar må sendast pr post til Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde innan søknadsfristen 1. mars.  Merk konvolutten "vedlegg til barnehagesøknad".

 

Barnehageplass for høgskulestudentar i Førde
Viebøen barnehage SA har 5 barnehageplassar for barn i alderen 0-6 år som er øyremerka for studentar ved høgskulen i Sogn og Fjordane.

Studentar som ønskjer å søkje på SISOF sine plassar i Viebøen barnehage må søkje på eige skjema til studentsamskipnaden. Studentsamskipnaden har eigne opptaksreglar for tildeling av desse plassane. I tillegg må ein legge inn søknad til Førde kommune.
 

 

Tilbodet i den enkelte barnehage

Les meir om tilbodet i den enkelte barnehage på nettsidene som er lista opp i høgre kant under barnehagane i Førde.


 

Publisert av Marit Kleiven. Ansvarleg Kommunalsjef Helge Sæterdal. Sist endra 01.04.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Kommunalsjefen har hovudansvar for skular og barnehagar i kommunen.
Telefon :
57 61 27 03
Tittel :
Kommunalsjef
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Rutine (1)
Lokale søknadskjema og retningslinjer (1)

Kontaktinformasjon

Førde kommune Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : postmottak@forde.kommune.no
Telefon
: 57 72 20 00

Faks
: 57 82 38 76
Org.nr.
: NO 963923511 mva
Kontonr.
: 3700 07 00720
Kommunenr.
: 1432
Opningstid
: 0800 - 1600 (vinter) 0800 - 1530 (sommar)

Sjå bilete frå Førde

I prat på Øyrane | Fotograf: Oskar Andersen
I prat på Øyrane
Oskar Andersen
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no