Skjenkeløyve

Dei som driv ein serveringsstad der det vert servert alkohol må ha eit serverings- og skjenkeløyve. Vanlegvis gjeld skjenkeløyve for ein kommunestyreperiode, det vil seie 4 år.

Fotograf: Oskar Andersen
Alle skjenkestader må ha godkjent skjenkeløyve fotograf Oskar Andersen

Alle eksisterande skjenkestader i kommunen må søkje på nytt kvart fjerde år om skjenkeløyve. Nyetableringar må søkje om skjenkeløyve før oppstart av verksemda. Søknad om skjenkeløyve skal opp til politisk handsaming.
Retningslinjer for alkoholpolitikken er nedfelt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012 - 2016.Skjenketidene i Førde kommune

Inneservering:
Alkoholhaldig drikk med 22 % alkohol eller meir:
Alle dagar frå kl 13.00 til kl 01.00
Alkoholhaldig drikk med mindre enn 22 % alkohol:
Alle dagar frå kl 08.00 til kl 02.00

Uteservering:
Alkoholhaldig drikk med 22 % alkohol eller meir:
Alle dagar frå kl 13.00 til kl 24.00
Alkoholhaldig drikk med mindre enn 22 % alkohol:
Alle dagar frå kl 08.00 til kl 24.00.

Serveringsstader med uteservering kan søkje om løyve til å servere alkoholhaldig drikk ute frå kl 24.00 til kl 02.00
(01.00 over 22% alkohol) dersom bystyret finn område og serveringstilhøve gode nok med omsyn til kontroll, miljø og trafikk.


 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 03.07.2012
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
rettleier og gjev informasjon om alle kommunale tenester. adr. Hafstadvegen 42.
Telefon :
57 72 20 00
Bunnhjørne
Hovudside (2)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no