Rådhuskvartalet - Framlegg til detaljregulering - offentleg ettersyn

Framlegg til detaljregulering for Rådhuskvartalet, er lagt ut til off. ettersyn i samsvar med Plan og Bygningslova § 12-10 i perioden 23.12.2010-11.02.2011

Publisert av Ole Jakob Sande. Sist endra 10.01.2011

Gjennom planen vert det lagt til rette for å rive eksisterande bygningsmasse for oppføring av nye bygg basert på vinnarutkastet "Rendez-vuos" i gjennomført arkitektkonkurranse.

Plandokumenta finn du her:

Plandokumenta er tilgjengeleg på Førdehuset - Biblioteket, på Førde kommune - Servicetorget og på kommunens nettsider www.forde.kommune.no  i tidsromet 23.12.2010-11.02.2011 

Eventuelle merknader skal sendast til Førde kommune, Planutvalet, Postboks 338, 6801 Førde eller som e-post til: postmottak@forde.kommune.no

 

innan 11.02.2011. Bruk gjerne det elektroniske skjemaet høyringsuttale.

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Digitalt skjema (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no