Velkommen til pårørandesamling 23. april

Førde Kyrkjetun - Klikk for stort bilete

Er du pårørande til bebuar ved Førde Helsetun, omsorgsbustadane eller Pensjonistheimen? Då er du velkommen til pårørandesamling på Førde kyrkjetun måndag 23. april 2018, kl. 17.00–20.00. 

Pårørandesamling på Førde kyrkjetun

Tema på samlinga: korleis kan vi skape tettare samarbeid og aktivitet for bebuarane?
 

Det vert innlegg av einingsleiarar på Førde Helsetun, ein pårørande og Fritt Fram Førde- Frisklivssentral.  
 

  • Servering av betasuppe, kaffi og kaker.
  • Arrangementet er gratis.

     

Påmeldingsfrist 16. april

Frist for påmelding er 16. april til ein av desse:

 

Arrangør

Førde Helsetun, Brukar- og pårørandeutvalet, Høgskulen på Vestlandet avd. Førde og Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar